Šikmé střechy

Šikmé střechy se rozumí střechy se sklonem do 45 stupňů, jelikož nad 45 stupňů označujeme střechy strmé. Naopak do 5 stupňů se jedná o střechy ploché.

Skládaná krytina Doporučený nejmenší sklon
Krytina z tašek pálených nebo skleněných
– z tašek obyčejných, dvojitá 35°
– z tašek drážkových tažených 40°
– z tašek drážkových ražených 35°
– z vlnovek (esovek) 35°
– z prejzů 40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°
Krytina z přírodní břidlice
– jednoduchá 30°
– dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků
– jednoduchá 30°
– dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových desek 10°
Krytina z plechových rovinných desek 30°
Krytina z vlnitého plechu 10°
Krytina z ohýbaných plechů
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
Krytina z dřevěných šindelů
– jednoduchá 40°
– dvojitá 35°
Krytina z asfaltových šindelů 15°
Krytina z došků (slámy, rákosu) 45°
Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy nebo podkroví je skvělým řešením, jak zabránit únikům tepla během zimy a zároveň využít podkroví k bydlení. V letním období izolace zase omezuje prostup tepla dovnitř budovy. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může unikat až 11 % energie na vytápění. Podívejte se na naše reference na našich Facebookových stránkách.