Hydroizolace střech

Pro hydroizolace ploché střechy a spodní stavby používáme technologii fóliových systémů a to s použitím materiálů na bázi PVC (RHENOFOL,FATRA,SIKA,PROTAN,ATD.), či v případě speciálních požadavků i ostatní fólie. Tyto systémy splňují veškeré požadavky, kladené na materiály, používané pro hydroizolaci. Základním principem je volná pokládka fólie na vhodně připravený podklad, její fixace k podkladu (mechanické kotvení, přitížení) a horkovzdušné svaření přesahů. V ploše jsou možné, dle požadavků, nejrůznější skladby celého systému (parozábrana, termoizolace, geotextílie…). V případě řešení prostupů, okrajů, či napojení na další konstrukce jsou využívány typové detaily předepsané jednotlivými dodavateli izolačních materiálů. Výsledkem je pak plně funkční a bezúdržbový hydroizolační systém, jehož vlastnosti jsou předem známy a definovány ať už v projektové dokumentaci k novostavbě či rekonstrukci, nebo v posudku a návrhu sanace. Podívejte se na naše reference na našich Facebookových stránkách.

Skladba ploché střechy se zateplením
Hydroizolace
  1. Střešní hydroizolační fólie
  2. Tepelná izolace (minerální vata)
  3. Tepelná izolace (polystyren)
  4. Podkladní textílie
  5. Parotěsná zábrana
  6. Trapézový plech nebo stará lepenková střecha